Adreces d’interès

Adreça WEB Adreça electrònica
Arquebisbat de Tarragona http://www.arqtgn.cat arquebisbat@arqtgn.cat
Museu Bíblic Tarraconense http://museu.biblic.arqtgn.cat museu.biblic@arqtgn.cat
Museu d’Art Modern de Tarragona http://www.dipta.cat/mamt mamt@dipta.cat
Museu d’Història de Tarragona http://www.tarragona.cat/patrimoni/museu-historia mht@tarragona.cat
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona http://www.mnat.es mnat@mnat.es
Museu Diocesà de Barcelona http://www.cultura.arqbcn.cat/museu_cat.php museudb@yahoo.es
Museu Diocesà de Girona http://www.museuart.com/ museuart_girona.cultura@gencat.cat
Museu Diocesà de Lleida http://www.museudelleida.cat museu@museudelleida.cat
Museu Diocesà de Solsona http://www.museusolsona.cat museu@museusolsona.cat
Museu Diocesà de Tortosa bisbattortosa@planalfa.es
Museu Diocesà d’Urgell http://www.museudiocesaurgell.org museudiocesa@bisbaturgell.org
Museu Diocesà de Vic http://www.museuepiscopalvic.com informacio@museuepiscopalvic.com
KAYAK

Descobreix consells de viatge a la guia de viatge de <a href=” https://www.kayak.es/Tarragona.40385.guide “> KAYAK Tarragona </a>.