Bibliografía

 • BATLLE HUGUET, Pere. «Ramon de Mur, pintor de Tarragona, Mestre de Sant Jordi». Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics. Vol. II (1936) p. 113-147.PDF
 • BATLLE HUGUET, Pere. «Frente de sarcófago romano con las figuras de Apolo y las Musas». Boletín Arqueológico de Tarragona (Tarragona). (1943), època IV, núm. 4, p. 73-79.
 • BATLLE HUGUET, Pere. Los tapices de la Catedral Primada de Tarragona. Sindicato de Iniciativas y Turismo. Tarragona: 1946.
 • BATLLE HUGUET, Pere. «Las pinturas murales de Peralta (Tarragona)». Boletín Arqueológico de Tarragona (Tarragona) (1949), núm. XLIX, p. 175-183. PDF
 • BATLLE HUGUET, Pere. «Las pinturas góticas de la Catedral de Tarragona y de su Museo Diocesano». Boletín Arqueológico de Tarragona (Tarragona) (1952), època IV, p. 198-218.
 • CAPDEVILA I FELIP, Sanç. «El nou moble litúrgic de la Seu». La Cruz (16 de juny de 1927), núm. XII, p. 68-162.
 • CAPDEVILA I FELIP, Sanç. «La Santa Espina de la Catedral de Tarragona». La Cruz (2 d’abril de 1931).
 • CAPDEVILA I FELIP, Sanç. «Els esmalts de la custòdia tarragonina». La Cruz (11 de juny de 1932). (1932).
 • DOMINGO MAGAÑA, Javier A.. Capitells corintis a la Província Tarraconense (S. I-III dC). Tarragona: Arola Editors, 2005.
 • DOMINGO MAGAÑA, Javier Á. Capiteles tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2011. (Documenta, 13).
 • LÓPEZ PELÁEZ, Antolín. Discurso en la inauguración del [Museo Diocesano] de Tarragona. Madrid: Imp. de Gómez Terentino, 1914.
 • MARTÍ AIXALÀ, Josep: “Museu Diocesà de Tarragona”, Museus diocesans de Catalunya: Recull de les conferències donades a Solsona en el transcurs de les Jornades sobre els museus diocesans de Catalunya, els dies 21 i 22 de setembre de 1956, en ocasió de la celebració del centenari de la fundació del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Patronat del Museu Diocesà i Comarcal, Solsona, 1997.
 • MARTÍNEZ SUBIAS, Antonio. La platería gótica en Tarragona y provincia. Tipología, catálogo, punzones. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1988.
 • MARTÍNEZ SUBIAS, Antonio. «Els reliquiaris gòtics de la seu de Tarragona». L’Art gòtic a Catalunya. Arts de l’objecte. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008, p. 102-107.
 • MARTÍNEZ SUBIAS, Antonio. La platería de Reus y su Real Colegio. Reus: 2008.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “La taula de la Mare de Déu del Roser, procedent de Santes Creus, del Museu Diocesà de Tarragona”, Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic (Santes Creus) XV, 75-76 (1992); XVI, 77-78 (1993), [1996] p. 109-118.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El pintor montblanquí Cristòfor Hortoneda (actiu entre 1586-1624)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 12 (1994) p. 77-103.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «L’escultor Benet Baró, autor dels retaules del Sant Nom de Jesús de Tamarit i la Pobla de Montornès (1634)». Quaderns d’Història Tarraconense (1996), núm. XIV, p. 197-2078.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Les inscripcions i els escuts del frontispici de la Universitat de Tarragona (1572): testimonis de la seva fundació». Olivé Serret, E.; Prats Batet, J.M.: Història dels estudis universitaris a Tarragona: un trajecte de vuit-cents anys. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 1998, p. 149-153.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Una obra atribuïda als pintors cerverins Cristòfor i Pere Benet Alegret (1559): la taula de la Mare de Déu del Roser, de Santes Creus (Museu Diocesà de Tarragona)». Miscel·lània Cerverina (Cervera) (1998), núm. 12, p. 57-63.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Santiago en la Batalla de Clavijo”, Todos con Santiago. Patrimonio eclesiástico (catálogo de exposición). Santiago de Compostela: Xacobeo’99. Xunta de Galicia, 1999 p. 198-199.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El patrimoni artístic de l’església de Sant Jaume de Vallespinosa (Santa Perpètua de Gaià, Conca de Barberà), custodiat al Museu Diocesà de Tarragona”, Aplec de Treballs (Montblanc) 17 (1999) p. 75-90.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Les imatges barroques de Sant Miquel del Pla». Reial Germandat de Jesús Natzarè. Setmana Santa. Tarragona: Reial Germandat de Jesús Natzarè, 2000, p.  59-63.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una pintura sobre coure amb l’Adoració dels pastors, del Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 3-4 (2001) p. 5-6.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Retaule de la Resurrecció». Germinabit (catàleg de l’exposició). Tarragona: Arquebisbat de Tarragona, 2002, p. 58.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una taula amb l’Adoració dels Reis Mags, del Museu Diocesà de Tarragona (segles XVI-XVII)”, Taüll (Girona) 7 (2002) p. 16-18.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una taula amb la Mare de Déu del Roser, procedent del monestir de Santes Creus (Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 9 (2003) p. 12-13.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, L’ivori i l’os en museus de les comarques de Tarragona. Diffundere, 1. Tarragona: coedició de diverses institucions, 2003, p. 41, 85-96. PDF
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, El bronze en els museus de les comarques de Tarragona. Diffundere, 2. Tarragona: coedició de diverses institucions, 2003, p. 105-116.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, El vidre en els museus de les comarques de Tarragona. Diffundere, 3. Reus: Pragma, 2004, p. 119-126, 189-192.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Plafó de rajoles amb la Immaculada Concepció (1780), del Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 12 (2004) p. 14-15.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. La pintura del cinc-cents a la diòcesi de Tarragona (1495-1620). Entre la permanència del gòtic i l’acceptació del Renaixement. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2005. (Ramon Berenguer IV).
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Mateu Ortoneda». L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 152-157.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Pasqual Ortoneda i els retaules de Cabassers, la Secuita i Santa Margarida». L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 158-161.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Valentí Montoliu». L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 326-331.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «El panorama artístic a Tarragona». L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 318-320.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El retaule de Sant Martí, bisbe de Tours, de Vilaverd (Conca de Barberà)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 25 (2007) p. 212-214.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una taula gòtica amb la Pentecosta, procedent de Riudabella (Museu Diocesà de Tarragona)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 26 (2008) p. 203-206.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “La capa pluvial dels Apòstols, de Vimbodí (Museu Diocesà de Tarragona)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 27 (2009) p. 255-263.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “La influència de les Revelationes de Santa Úrsula de Suècia (1302-1373) en les escenes de la Nativitat. El cas de la pintura gòtica tarraconense”, Taüll (Girona) 25 (2009) p. 18-21.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El pintor Antonio Turín i tres crucifixos pintats del Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 30 (2010) p. 20-22.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Un tresoret de diners procedent de Montblanc (segle XVI)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 28 (2010) p. 203-205.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Unes pintures dels Suelves de Tortosa al Museu Diocesà de Tarragona”, Història de les Terres de l’Ebre. Fundació Ilercavònia (coord. Josep Sanchez Cervelló). Vol. 5. Art i cultura. El Perelló: Aeditors, 2010-2011, p. 221-227.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una litografia amb la reproducció d’un dibuix de Tomàs Padró del retaule del Sant Misteri de Cervera”, Miscel·lania Cerverina (Cervera) 21 (2011) p. 31-36.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Relació de les set urnes-reliquiari de sant Pere Ermengol. La Guàrdia dels Prats, Conca de Barberà (segles XV-XX)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 29 (2011) p.155-176.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “L’alegria immensa. Les figures dels tres reis del pessebre de la Catedral de Tarragona”, Taüll (Girona) 31 (2011) p. 22-24.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Elements del castell de Barberà de la Conca al Museu Diocesà de Tarragona. El sepulcre de Fra Joan de Sentmenat (+1660)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 30 (2012) p. 201-215.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: Museu Diocesà de Tarragona. Pinacoteca Gòtica. Arquebisbat de Tarragona. El Masnou: Ed. Escua, 2012.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El triomf de Santa Tecla. Els gravats barrocs del Museu Diocesà de Tarragona (1765-1766)”, Unicum, Revista de l’Escola Superior de Restauració i Conservació de Béns Culturals de Catalunya (Barcelona) 11 (2012), p. 19-25.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, Joies del gòtic català (coord. Carles Puigferrat). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013, p. 440-441.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Dos elements possiblement procedents dels panteons reials de Poblet, al Museu Diocesà de Tarragona: figura d’un frare atribuïda a Jaume Cascalls i fragment d’un fris”, Aplec de Treballs (Montblanc) 31 (2013), p.192-198.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Eloí, Eloí, ¿Lemà Sabactaní? La imatge del Sant Crist de l’Agonia: una obra procedent de Sant Miquel del Pla (Museu Diocesà de Tarragona”, Reial Germandat de Jesús de Natzarè. Setmana Santa. Tarragona, 2014, p. 25-29.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Iconografia de Pau i Tecla a la Catedral de Tarragona». El culte de Tecla, santa d’Orient i Occident. Congrés de Tarragona, octubre 2011 (2015) p. 243- 266.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. «Notes sobre les vicissituds del retaule major gòtic de Santes Creus a la Guàrdia dels Prats: una rectificació a propòsit de les imatges de sant Bernat i sant Benet». Aplec de Treballs (Montblanc) 32 (2014) p. 273-282.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El Crucifixus Dolorosus gòtic de la Vilella Alta (Museu Diocesà de Tarragona). La influència del Devot Crist de Perpinyà a les nostres contrades”, Agrupació d’Associacions de Setmana Santa. Tarragona, 2016, p. 89-93.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: «Un còdex musical litúrgic de Poblet amb quatre escenes de la Passió (Museu Diocesà de Tarragona)», Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat. Setmana Santa. Tarragona 2017, p. 80-83.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: «Els tapissos dels Proverbis de la Catedral de Tarragona». Setmana Santa. Reial Germandat de Jesús Natzaré. Tarragona 2017 (2017), p. 33-35.
 • Millenum. Història i Art de l’Església Catalana. Catàleg de l’exposició. Pia Almoina. Saló del Tinell. Capella de Santa Àgata. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1989.
 • Pallium. Exposició d’Art i Documentació. Catàleg de l’exposició. Tarragona: Catedral de Tarragona / Diputació de Tarragona, 1992,
 • PRADO POZUELO, José Manuel i ALONSO CASANOVAS, Mercè: “Anàlisi de l’estat de conservació de dues matrius calcogràfiques gravades al segle XVIII amb el lema: Glorificació de Santa Tecla”, Unicum, Revista de l’Escola Superior de Restauració i Conservació de Béns Culturals de Catalunya (Barcelona) 11 (2012) p. 27-35.
 • RAMON I VINYES, Salvador. «Los crucifijos de la Catedral de Tarragona (notas)». Setmana Santa Tarragona 1967. (1967), s.p.
 • RAMON I VINYES, Salvador. «El bordado de la catedral de Tarragona». Actas del II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares. 1971. Córdoba.. Saragossa: C.S.I.C., 1974, p. 93-107.
 • SABATÉ, Ramon. «Imágenes de Jesús Crucificado». Semana Santa de Tarragona. Tarragona: 1930, p. 94-123.
 • SABATÉ Ramon. «Representaciones escultóricas del entierro del Señor en los templos tarraconenses». Semana Santa de Tarragona. Tarragona: 1931, p. 57-71.