Bibliografia

 • BATLLE HUGUET, Pere. “Ramon de Mur, pintor de Tarragona, Mestre de Sant Jordi”. Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics. Vol. II (1936) p. 113-147.PDF
 • BATLLE HUGUET, Pere. “Frente de sarcófago romano con las figuras de Apolo y las Musas”. Boletín Arqueológico de Tarragona (Tarragona). (1943), època IV, núm. 4, p. 73-79.
 • BATLLE HUGUET, Pere. Los tapices de la Catedral Primada de Tarragona. Sindicato de Iniciativas y Turismo. Tarragona: 1946.
 • BATLLE HUGUET, Pere. “Las pinturas murales de Peralta (Tarragona)”. Boletín Arqueológico de Tarragona (Tarragona) (1949), núm. XLIX, p. 175-183. PDF 
 • BATLLE HUGUET, Pere. “Las pinturas góticas de la Catedral de Tarragona y de su Museo Diocesano”. Boletín Arqueológico de Tarragona (Tarragona) (1952), època IV, p. 198-218.
 • CAPDEVILA I FELIP, Sanç. “El nou moble litúrgic de la Seu”. La Cruz (16 de juny de 1927), núm. XII, p. 68-162.
 • CAPDEVILA I FELIP, Sanç. “La Santa Espina de la Catedral de Tarragona”. La Cruz (2 d’abril de 1931).
 • CAPDEVILA I FELIP, Sanç. “Els esmalts de la custòdia tarragonina”. La Cruz (11 de juny de 1932). (1932).
 • DOMINGO MAGAÑA, Javier A.. Capitells corintis a la Província Tarraconense (S. I-III dC). Tarragona: Arola Editors, 2005.
 • DOMINGO MAGAÑA, Javier Á. Capiteles tardorromanos y visigodos en la península ibérica (siglos IV-VIII d.C.). Tarragona: Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2011. (Documenta, 13).
 • LÓPEZ PELÁEZ, Antolín. Discurso en la inauguración del [Museo Diocesano] de Tarragona. Madrid: Imp. de Gómez Terentino, 1914.
 • MARTÍ AIXALÀ, Josep: “Museu Diocesà de Tarragona”, Museus diocesans de Catalunya: Recull de les conferències donades a Solsona en el transcurs de les Jornades sobre els museus diocesans de Catalunya, els dies 21 i 22 de setembre de 1956, en ocasió de la celebració del centenari de la fundació del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Patronat del Museu Diocesà i Comarcal, Solsona, 1997.
 • MARTÍNEZ SUBIAS, Antonio. La platería gótica en Tarragona y provincia. Tipología, catálogo, punzones. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1988.
 • MARTÍNEZ SUBIAS, Antonio. “Els reliquiaris gòtics de la seu de Tarragona”. L’Art gòtic a Catalunya. Arts de l’objecte. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008, p. 102-107.
 • MARTÍNEZ SUBIAS, Antonio. La platería de Reus y su Real Colegio. Reus: 2008.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “La taula de la Mare de Déu del Roser, procedent de Santes Creus, del Museu Diocesà de Tarragona”, Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic (Santes Creus) XV, 75-76 (1992); XVI, 77-78 (1993), [1996] p. 109-118.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El pintor montblanquí Cristòfor Hortoneda (actiu entre 1586-1624)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 12 (1994) p. 77-103.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “L’escultor Benet Baró, autor dels retaules del Sant Nom de Jesús de Tamarit i la Pobla de Montornès (1634)”. Quaderns d’Història Tarraconense (1996), núm. XIV, p. 197-2078.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Les inscripcions i els escuts del frontispici de la Universitat de Tarragona (1572): testimonis de la seva fundació”. Olivé Serret, E.; Prats Batet, J.M.: Història dels estudis universitaris a Tarragona: un trajecte de vuit-cents anys. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 1998, p. 149-153.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Una obra atribuïda als pintors cerverins Cristòfor i Pere Benet Alegret (1559): la taula de la Mare de Déu del Roser, de Santes Creus (Museu Diocesà de Tarragona)”. Miscel·lània Cerverina (Cervera) (1998), núm. 12, p. 57-63.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Santiago en la Batalla de Clavijo”, Todos con Santiago. Patrimonio eclesiástico (catálogo de exposición). Santiago de Compostela: Xacobeo’99. Xunta de Galicia, 1999 p. 198-199.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El patrimoni artístic de l’església de Sant Jaume de Vallespinosa (Santa Perpètua de Gaià, Conca de Barberà), custodiat al Museu Diocesà de Tarragona”, Aplec de Treballs (Montblanc) 17 (1999) p. 75-90.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Les imatges barroques de Sant Miquel del Pla”. Reial Germandat de Jesús Natzarè. Setmana Santa. Tarragona: Reial Germandat de Jesús Natzarè, 2000, p.  59-63.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una pintura sobre coure amb l’Adoració dels pastors, del Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 3-4 (2001) p. 5-6.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Retaule de la Resurrecció”. Germinabit (catàleg de l’exposició). Tarragona: Arquebisbat de Tarragona, 2002, p. 58.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una taula amb l’Adoració dels Reis Mags, del Museu Diocesà de Tarragona (segles XVI-XVII)”, Taüll (Girona) 7 (2002) p. 16-18.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una taula amb la Mare de Déu del Roser, procedent del monestir de Santes Creus (Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 9 (2003) p. 12-13.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, L’ivori i l’os en museus de les comarques de Tarragona. Diffundere, 1. Tarragona: coedició de diverses institucions, 2003, p. 41, 85-96. PDF
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, El bronze en els museus de les comarques de Tarragona. Diffundere, 2. Tarragona: coedició de diverses institucions, 2003, p. 105-116.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, El vidre en els museus de les comarques de Tarragona. Diffundere, 3. Reus: Pragma, 2004, p. 119-126, 189-192.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Plafó de rajoles amb la Immaculada Concepció (1780), del Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 12 (2004) p. 14-15.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. La pintura del cinc-cents a la diòcesi de Tarragona (1495-1620). Entre la permanència del gòtic i l’acceptació del Renaixement. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2005. (Ramon Berenguer IV).
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Mateu Ortoneda”. L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 152-157.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Pasqual Ortoneda i els retaules de Cabassers, la Secuita i Santa Margarida”. L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 158-161.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Valentí Montoliu”. L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 326-331.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “El panorama artístic a Tarragona”. L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura II. El corrent internacional. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2005, p. 318-320.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El retaule de Sant Martí, bisbe de Tours, de Vilaverd (Conca de Barberà)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 25 (2007) p. 212-214.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una taula gòtica amb la Pentecosta, procedent de Riudabella (Museu Diocesà de Tarragona)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 26 (2008) p. 203-206.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “La capa pluvial dels Apòstols, de Vimbodí (Museu Diocesà de Tarragona)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 27 (2009) p. 255-263.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “La influència de les Revelationes de Santa Úrsula de Suècia (1302-1373) en les escenes de la Nativitat. El cas de la pintura gòtica tarraconense”, Taüll (Girona) 25 (2009) p. 18-21.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El pintor Antonio Turín i tres crucifixos pintats del Museu Diocesà de Tarragona”, Taüll (Girona) 30 (2010) p. 20-22.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Un tresoret de diners procedent de Montblanc (segle XVI)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 28 (2010) p. 203-205.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Unes pintures dels Suelves de Tortosa al Museu Diocesà de Tarragona”, Història de les Terres de l’Ebre. Fundació Ilercavònia (coord. Josep Sanchez Cervelló). Vol. 5. Art i cultura. El Perelló: Aeditors, 2010-2011, p. 221-227.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Una litografia amb la reproducció d’un dibuix de Tomàs Padró del retaule del Sant Misteri de Cervera”, Miscel·lania Cerverina (Cervera) 21 (2011) p. 31-36.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Relació de les set urnes-reliquiari de sant Pere Ermengol. La Guàrdia dels Prats, Conca de Barberà (segles XV-XX)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 29 (2011) p.155-176.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “L’alegria immensa. Les figures dels tres reis del pessebre de la Catedral de Tarragona”, Taüll (Girona) 31 (2011) p. 22-24.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Elements del castell de Barberà de la Conca al Museu Diocesà de Tarragona. El sepulcre de Fra Joan de Sentmenat (+1660)”, Aplec de Treballs (Montblanc) 30 (2012) p. 201-215.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: Museu Diocesà de Tarragona. Pinacoteca Gòtica. Arquebisbat de Tarragona. El Masnou: Ed. Escua, 2012.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El triomf de Santa Tecla. Els gravats barrocs del Museu Diocesà de Tarragona (1765-1766)”, Unicum, Revista de l’Escola Superior de Restauració i Conservació de Béns Culturals de Catalunya (Barcelona) 11 (2012), p. 19-25.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Museu Diocesà de Tarragona”, Joies del gòtic català (coord. Carles Puigferrat). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013, p. 440-441.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Dos elements possiblement procedents dels panteons reials de Poblet, al Museu Diocesà de Tarragona: figura d’un frare atribuïda a Jaume Cascalls i fragment d’un fris”, Aplec de Treballs (Montblanc) 31 (2013), p.192-198.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “Eloí, Eloí, ¿Lemà Sabactaní? La imatge del Sant Crist de l’Agonia: una obra procedent de Sant Miquel del Pla (Museu Diocesà de Tarragona”, Reial Germandat de Jesús de Natzarè. Setmana Santa. Tarragona, 2014, p. 25-29.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Iconografia de Pau i Tecla a la Catedral de Tarragona”. El culte de Tecla, santa d’Orient i Occident. Congrés de Tarragona, octubre 2011 (2015) p. 243- 266.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia. “Notes sobre les vicissituds del retaule major gòtic de Santes Creus a la Guàrdia dels Prats: una rectificació a propòsit de les imatges de sant Bernat i sant Benet”. Aplec de Treballs (Montblanc) 32 (2014) p. 273-282.
 • MATA DE LA CRUZ, Sofia: “El Crucifixus Dolorosus gòtic de la Vilella Alta (Museu Diocesà de Tarragona). La influència del Devot Crist de Perpinyà a les nostres contrades”, Agrupació d’Associacions de Setmana Santa. Tarragona, 2016, p. 89-93.
 • Millenum. Història i Art de l’Església Catalana. Catàleg de l’exposició. Pia Almoina. Saló del Tinell. Capella de Santa Àgata. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1989.
 • Pallium. Exposició d’Art i Documentació. Catàleg de l’exposició. Tarragona: Catedral de Tarragona / Diputació de Tarragona, 1992,
 • PRADO POZUELO, José Manuel i ALONSO CASANOVAS, Mercè: “Anàlisi de l’estat de conservació de dues matrius calcogràfiques gravades al segle XVIII amb el lema: Glorificació de Santa Tecla”, Unicum, Revista de l’Escola Superior de Restauració i Conservació de Béns Culturals de Catalunya (Barcelona) 11 (2012) p. 27-35.
 • RAMON I VINYES, Salvador. “Los crucifijos de la Catedral de Tarragona (notas)”. Setmana Santa Tarragona 1967. (1967), s.p.
 • RAMON I VINYES, Salvador. “El bordado de la catedral de Tarragona”. Actas del II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares. 1971. Córdoba.. Saragossa: C.S.I.C., 1974, p. 93-107.
 • SABATÉ, Ramon. “Imágenes de Jesús Crucificado”. Semana Santa de Tarragona. Tarragona: 1930, p. 94-123.
 • SABATÉ Ramon. “Representaciones escultóricas del entierro del Señor en los templos tarraconenses”. Semana Santa de Tarragona. Tarragona: 1931, p. 57-71.