Notícies

PLA DE CONTINGÈNCIA

En col·laboració amb la Catedral de Tarragona, s’ha establert un Pla de Contingència a fi de protegir adequadament els treballadors i el visitants en relació al COVID-19. Més informació: Pla de Contingència Covid-19