Les col·leccions del Museu

Al Museu Diocesà de Tarragona es custodien unes 11.000 obres, de les quals es mostren 237 a les sales d’exposició permanent i la resta es guarda a les sales de reserva. Totes les obres permeten una lectura cronològica de l’activitat artística, els estils i les escoles de l’àmbit de la diòcesi de Tarragona. El contingut de les col·leccions del museu pot compendiar-se de la següent manera:

Igualment, al Museu Diocesà es troba dipositada la important col·lecció de 54 tapissos i rebosters dels segles XV al XVIII, pertanyents a la Catedral, una selecta mostra de l’argenteria del Tresor de la Catedral, i la custòdia processional modernista dissenyada per Bernardí Martorell.

Col·lecció prehistòrica:
El conjunt d’elements procedents de les excavacions dutes a terme a la Cova Josefina, junt al Castell d’Escornalbou (Baix Camp) informa de l’ocupació humana de les nostres comarques des del Neolític fins a l’Edat de Bronze. Hi destaca una destral plana, de bronze.

Destral plana

Destral plana

(Torna a l’índex)

Col·lecció romana:
Fragments arquitectònics, escultura, epigrafia, ceràmica, vidre, metall, mosaics i numismàtica. La majoria procedents d’excavacions o recerques dutes a terme a la Catedral o als seus voltants. Cal destacar el sarcòfag d’Apol·lo i les nou Muses i l’estela funerària de l’auriga Eutyches.

             Capitell jònic

Antoninià

                     Antoninià

Fragment d’un pedestal romà

Part del mosaic de les “soleae balneares”

(Torna a l’índex)

Col·lecció paleocristiana:
Alguns exemples d’epigrafia i de ceràmica. (Torna a l’índex)

Col·lecció visigòtica:
La conformen un gerro litúrgic i una sivella, de bronze, trobats en una sepultura del jardí de Santa Tecla, junt a la Catedral, així com alguns fragments escultòrics, també procedents de la Catedral.

              Gerro litúrgic visigòtic

(Torna a l’índex)

Col·lecció hebraica:
Destaquen dues inscripcions funeràries, una hebraica i l’altra llatina, procedents de Falset (Priorat) i dels Pallaresos (Tarragonès) respectivament.

                                        Làpida hebraica d’Isidora

(Torna a l’índex)

Col·lecció hispano-àrab:
L’arc datat en l’any 960, procedent en origen de Madinat-al-Zahra (Còrdova) i trobat a la Catedral, és la peça més important; també alguns fragments de teixits trobats en diversos sepulcres de la Catedral i una petita col·lecció de numismàtica.

                            Arc àrab

                                                  Dinar d’or

(Torna a l’índex)

Col·lecció medieval:
Està formada per obres que procedeixen tant de la Catedral com de la majoria d’esglésies parroquials, santuaris i ermites de la diòcesi. Cal esmentar el conjunt d’escultures de fusta i pedra policromades, datades entre el final del segle XII i el segle XV. També els fragments de retaules de pedra. Així mateix l’epigrafia, en especial les laudes sepulcrals canonicals, entre les quals destaca la lauda del canonge Raimon de Milà, tan important per a la cronologia de la construcció de la Catedral, donada la mancança de fonts documentals. El ferro forjat té mostres com el braser del segle XIII, les brandoneres o la reixa de “la figuera”. Es conserven els aixovars litúrgics dels arquebisbes Bernat d’Olivella i Roderic Tello, amb elements com calzes, patenes, volutes de bàculs i valuosos fragments d’indumentària litúrgica. Es conserven també algunes interessants capes pluvials i casulles brodades. Cal destacar el conjunt de rajoles triangulars de paviment amb decoració de bestiari, del segle XIV. L’argenteria litúrgica medieval procedeix en la seva major part de la Catedral i, dins d’un període comprès entre els segles XIII i XV, està representada en especial per reliquiaris i creus processionals de plata i bronze. Hi destaca l’arqueta de Sant Pere Ermengol, de la Guàrdia dels Prats (Conca de Barberà), la qual, a més del seu valor artístic i hagiogràfic, explicita curiosament en la seva iconografia el paper de Catalunya en el concert polític de l’Europa medieval. Les bigues i les tauletes procedents dels teginats d’Alcover (Alt Camp), de Montblanc (Conca de Barberà) i de Paret Delgada (La Selva del Camp, Baix Camp) evidencien la importància que aquest tipus de decoració va tenir a les nostres contrades. També hi ha un interessant conjunt numismàtic.

Part de la predel·la d’un retaule

Creu processional

            Calze i patena

Voluta de bàcul prelacial

Arqueta de Sant Pere Ermengol

        Cibori

                     Santa Llúcia

            La Mare de Déu amb l’Infant

Pica beneitera amb inscripció

                                Pica baptismal

Placa d’enteixinat amb un centaure

Florí de Perpinyà, de Pere III

Casulla dita “dels apòstols”

La Mare de Déu amb l’Infant

Fontal de Sant Lluís de Tolosa


La part més destacada dins de la col·lecció medieval seria la Pinacoteca Gòtica, formada per un nombre significatiu de pintures murals, retaules i taules dels segles XIV i XV. Constitueixen la col·lecció més important del sud de Catalunya i són a més una mostra de l’evolució de les escoles pictòriques locals. Des de les pintures murals de Peralta (Tarragonès), hi ha valuoses mostres de la progressió de la pintura a partir del gòtic lineal d’influència francesa i anglesa, passant per l’italianisme, continuant pel gòtic internacional en les seves successives fases i arribant a la pintura d’influència flamenca. Així, es podrien destacar obres com les portes del reliquiari de Santa Tecla, de la Catedral, el retaule de la Mare de Déu, del santuari de Paret Delgada, obra de Joan de Tarragona, el retaule de Sant Bartomeu, de la Catedral, del Mestre de Santa Coloma de Queralt, el retaule de la Mare de Déu, de Solivella (Conca de Barberà), pintat per Mateu Ortoneda, l’antic retaule major del monestir de Santes Creus (Alt Camp), obra de Guerau Gener i Lluís Borrassà, el retaule de Sant Pere, de Vinaixa (Les Garrigues), obra de Ramon de Mur, el retaule de Sant Jaume, de Vallespinosa (Conca de Barberà), pintat per Joan Mates, el retaule de Sant Miquel, de la Pobla de Cérvoles (Les Garrigues), i la taula dels Sants Joans de Vinaixa, obres de Bernat Martorell, el retaule major de l’església vella d’Alcover, obra de Jaume Ferrer II, o la taula amb l’Anunciació, de Vallmoll, atribuïda a Jaume Huguet, entre altres.

            Adoració dels Reis

                              Anunciació

Predel·la del retaule de la Mare de Déu

Retaule de Sant Miquel

Retaule de Sant Jaume

Taula central del retaule de Sant Bartomeu

Maiestas Domini

Calvari

(Torna a l’índex)

Col·lecció moderna:
Inclou alguns exemples notables que abasten del segle XVI al XVIII. El Renaixement, de pausada introducció a casa nostra, està representat per un bon conjunt de pintura de producció local, la majoria provinent de la Catedral, com el retaule de Santa Tecla, del Mestre de Pere de Cardona, el retaule de Sant Roc i la taula de la Mare de Déu de l’Esperança, obres del Mestre d’Alforja, dos retaules dedicats a Santa Maria Magdalena i l’Anunciació, obra de Francesc Olives, el retaule de Sant Llorenç, de Rocallaura, i algunes taules, obres signades per Cristòfor Hortoneda. A més d’aquestes obres cabdals, hi ha un seguit de taules igualment de producció local, no menys interessants. També hi ha produccions foranies, com la taula de la Nativitat, obra atribuïda al valencià Vicent Macip. L’escultura renaixentista d’alabastre compta amb alguns exemples procedents del monestir de Poblet, com el relleu de Sant Jeroni.

De l’època del Barroc, el museu posseeix una sèrie de notables escultures de fusta policromada, entre les quals s’han de destacar les dels escultors vallencs Lluís i Francesc Bonifàs i Massó. També un conjunt d’escultura d’ivori. La pintura religiosa sobre tela dels segles XVI al XVIII conforma un conjunt ampli; cal assenyalar algunes obres dels pintors Viladomat i Josep Juncosa. D’època moderna, a més, hi ha plafons de rajoles amb temes religiosos, obra de Miquel Lapuja i Llorenç Passoles, epigrafia, objectes de metall, llibres de cor manuscrits i impresos, mobiliari, argenteria, indumentària litúrgica i frontals d’altar brodats, plats petitoris de llautó, medalles i monedes.


Plafó de rajoles amb Sant Pere i Sant Andreu

Sant Jaume a la batalla de Clavijo

Creu de cel·la amb Crist crucificat

La Mare de Déu del Roser

Sant Onofre

Martiri de Sant Fructuós

Pandero de la cofraria del Roser

Crist crucificat

Retrat del canonge Ramon Foguet i Foraster

Àngel portador d’un encenser

                      Dos reals de Carles III

Tapís de la Sèrie de Samsó

Tapís anomenat de les Potestats o de “La Bona Vida”


(Torna a l’índex)

Col·lecció contemporània:
La pintura sobre tela dels segles XIX i XX està formada per escuts episcopals i retrats d’arquebisbes i canonges. Hi ha a més llibres impresos, monedes i medalles pietoses, entre altres elements. Un dels conjunts més notables és la col·lecció de figures de pessebre, procedents de la noble Casa Canals de Tarragona.

Custòdia procesional

Sandàlia de pontifical

Escut prelacial

Casulla

Figura de pessebre

(Torna a l’índex)