Casulla

Casulla de la consagració episcopal de l’arquebisbe Josep Pont i Gol (1951). Palau Arquebisbal. Seda brodada.