Part de la predel·la d’un retaule

Part de la predel·la d’un retaule. Poblet. Atribuïda a Jaume Cascalls. 1377. Pedra calcària.