La Mare de Déu amb l’Infant

La Mare de Déu amb l’Infant. Forés. 1324. Pedra calcària policromada.