Fontal de Sant Lluís de Tolosa

Fontal de Sant Lluís de Tolosa. Catedral. Segle XV. Lli i seda brodats.