Reliquiari de l’ardiaca Guillem Bertran

Reliquiari de l’ardiaca Guillem Bertran. Catedral. Segles XV-XVI. Plata.