Plafó de rajoles amb Sant Pere i Sant Andreu

Plafó de rajoles amb Sant Pere i Sant Andreu. Tamarit. Miquel Lapuja i Mates. 1695.