Serveis Complementaris

BIBLIOTECA (Prèvia concertació)

Des de l’any 1992 el Museu ha promogut les adquisicions bibliogràfiques a través de compra, intercanvi o drets d’edició i de reproducció dels seus fons.

BOTIGA

Ofereix publicacions i material gràfic sobre el Museu Diocesà i la Catedral de Tarragona, artesania i objectes de regal i record.