Santa Tecla i Sant Pau

Santa Tecla i sant Pau en sacra conversa, de les portes del reliquiari de Santa Tecla. Catedral. 1334. Tremp sobre taula.